maandag 23 april 2018

Roepingenzondag en Eerste Communie in Tielt


 “De Goede Herder”
Tielt, 22 april 2018
Beste meisjes en jongens, lieve mensen in de kerk, wat een prachtige lentedag vandaag! Jullie zijn allemaal op je paasbest gekleed. De kerk is mooi versierd. Buiten is het lekker weer… De voorjaarsbloemen in de weiden rondom deze kerk staan in bloei: de madeliefjes, de paasbloemen, de paardenbloemen…

Geschenk van de Heer
Diaken Luc Claeys (l) en priester Rudy Borremans (r)
De mooie natuur, het is een godsgeschenk, een cadeau van onze Lieve Heer, dat we zo maar gekregen hebben. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Eucharistie vieren is niets anders dan de Heer dank zeggen.
Het is ook iets waar we heel goed zorg moeten voor dragen. Voor de planten en de dieren natuurlijk want hoe groot of hoe klein ze ook zijn, ze spelen allemaal een rol. Zonder de kleine bij in ons verhaal, zouden de bloemen nooit bestoven kunnen worden en vruchten krijgen… Paardenbloemen zijn misschien wel onkruid maar  je kan er ook een lekker slaatje van maken. Tulpen en rozen kleuren onze tuinen en huiskamers en door ze te schenken bij verjaardagen of op Moederdag, tonen we hoeveel we van elkaar houden. Ja, die natuur moeten we koesteren.
Voor de eerste keer ter communie

Houden van mensen
Jezus roept ons op van de mensen te houden net zoals een herder houdt en zorg draagt voor zijn schapen. Hij is een goeder herder. Hij beschermt ze tegen de gevaren van buitenaf, tegen de wolven bijvoorbeeld die wel een schapenboutje lusten. En Hij houdt niet alleen van de schapen uit de eigen schaapsstal.  Dat wil zeggen dat Hij tegen ons zegt om zonder onderscheid van alle mensen te houden.

Beste jongens en meisjes, jullie zullen straks voor de eerste keer de communie ontvangen. Dat wil zeggen dat jullie willen leven zoals Jezus ons dat heeft getoond, voorgedaan. Vanaf vandaag zijn jullie allemaal herders en herderinnen met als opdracht mensen samen te brengen, goed met elkaar samen te leven: één herder, één kudde zegt Jezus.

Heilig worden, de Heer navolgen is voor iedereen
Iedereen kan dat, zei onze Paus nog vorige week in een brief die hij aan de mensen schreef en waarvan hij ook nog een Youtubefilmpje maakte.
Surfen naar het filmpje:

De brief kreeg als titel: “Verheugt u en juicht!” – Wees blij dus. Waarom? Iedereen kan een goede herder worden. Iedereen kan heilig worden, zei hij m.a.w. iedereen kan een beetje zijn zoals Jezus was. Heiligheid – en nu richt ik me ook even tot de grote mensen in de kerk vind je – zei de Paus – “in ouders die met veel liefde hun kinderen grootbrengen, in mannen en vrouwen die hard werken om brood op de plank te brengen, in zieken en oude religieuzen die blijven glimlachen” Iedereen, jong en oud is geroepen om Jezus’ voorbeeld achterna te gaan!

Zeg, wat denken jullie, willen jullie dat proberen? Ja? Jullie, grote mensen, papa’s en mama’s willen jullie ook daaraan meehelpen?   Proficiat alvast!


Proficiat aan alle communicantjes in Tielt op zondag 22 april 2018


woensdag 18 april 2018

Vorming van toekomstige priesters – 21 en 22 april

David Nas en echtgenote, seminarist in Leuven (c) kerknet

De collecte van zaterdag 21 en zondag 22 april (Roepingenzondag) is bestemd om de opleiding van seminaristen, die zeven jaar lang duurt, te bekostigen. De interdiocesane vorming van onze toekomstige priesters gebeurt voor de Nederlandstaligen in Leuven en voor de Franstaligen in Namen. We nodigen u uit om gehoor te geven aan de oproep van Kardinaal De Kesel die veel belang hecht aan de goede opleiding van toekomstige priesters.

Lees op kerknet het verhaal van seminarist David Nas uit Mechelen.

GEBED VAN PAUS FRANCISUS
in voorbereiding van de Bisschoppensynode 2018

“DE JONGEREN, HET GELOOF EN HET ONDERSCHEIDEN VAN DE EIGEN ROEPING”

Heer Jezus,
uw Kerk, die op weg is naar de Synode
richt haar aandacht op alle jongeren van de wereld.
Wij bidden U dat zij met moed
hun leven in handen nemen, dat ze zich richten
op het mooiste en het diepste
en altijd een vrij hart bewaren.
Geef dat wijze en edelmoedige gidsen hen begeleiden.
Help hen om te antwoorden
op de roepstem die U tot elk van hen richt,
help hen om hun eigen levensproject te realiseren
en het geluk te vinden.
Houd hun hart geopend voor grote dromen
en maak hen aandachtig voor het welzijn van hun broeders en zusters.
Mogen zij, zoals de geliefde leerling,
ook onder het kruis staan
om uw Moeder te ontmoeten en haar te ontvangen als een gave van U.
Mogen zij getuigen worden van uw verrijzenis;
mogen zij U weten te herkennen als degene die hun leven deelt,
en met vreugde getuigen dat U de Heer bent.
Amen.

zondag 1 april 2018

Een intens Goede Week


Na Pasen kunnen we met veel voldoening terugblikken op de Goede Week in onze parochiefederatie. Eventjes dachten we dat de rups van de buxusmot roet in het eten zou gooien maar gelukkig vonden we genoeg gezonde struiken waarvan we palmtakjes konden snijden. Palmzondag dompelde ons onder in twee verschillende emoties: enerzijds de vreugde voor de ontvangst van de Heer in Jeruzalem en anderzijds de lijdensweg van Zijn laatste dagen.


Naar Mechelen
Op maandag 26 maart vierden de priesters en diakens van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen in de kathedraal van Mechelen de Chrismamis. In deze zeer plechtige Eucharistieviering werden de nieuwe oliën gezegend: het Chrisma waarmee dopelingen en vormelingen gezalfd worden, de Catechumenenolie voor de zalving van de nieuwe volwassen christenen en de zalf waarmee de zieken het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. In zijn preek riep Jozef kardinaal De Kesel op het Evangelie te verkondigen. Hij zei: “We zijn van Christus en behoren Hem toe. We hebben geen andere zending dan de zijne: het evangelie verkondigen, het goede nieuws van Gods liefde aan de mensen van deze tijd. We zullen straks het chrisma wijden waarmee mensen tot christen worden gezalfd, chrisma dat ook gebruikt wordt voor de wijding van priesters en straks voor de wijding van de nieuwe hulpbisschop; en ook de andere oliën voor de doopleerlingen en de zieken. Allen zijn we geroepen, elk op onze plaats, tot opbouw van de hele gemeenschap. Laat het chrisma teken zijn van onze gemeenschappelijke roeping: christen te zijn.”
In een serene boeteviering te Sint-Martinus Tielt keerden we ons op woensdag 28 maart tot God en beleden we onze tekorten en baden we de Heer ons sterk te maken om Hem te volgen en zo naar Pasen te kunnen toeleven.

Witte Donderdag
Op donderdag 29 maart verzamelden de gelovigen, de kandidaat eerstecommunicanten van Tielt en de lokale KWB-afdeling in de Sint-Joriskerk voor de herdenking van het Laatste Avondmaal. Priester Paul Schotsmans herhaalde de voetwassing van de apostelen, het ultieme teken van dienstbaarheid dat Jezus ons stelde. De viering eindigde met een processie van het Heilig Sacrament naar een rustaltaar achteraan in de kerk; een herinnering aan de uren van Jezus in de Hof van Olijven. KWB Sint-Joris-Winge nodigde ons nadien uit voor een koffiekoek met koffie en een boeiend verslag van een medewerkster van Broederlijk Delen over een inleefreis naar Oeganda.Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenken de christenen traditioneel de kruisdood van de Heer. Om 15 uur baden we de kruisweg samen met de leerlingen van de Sint-Jorisschool. ’s Avonds stapten we diezelfde kruisweg rondom de Roeselbergkapel in Houwaart. Ondanks de dreigende wolken en de regen daagden een 70-tal gelovigen op om de laatste uren van Jezus Christus al biddend te overwegen.
Pasen
Stille Zaterdag is op kerkelijk vlak een rustige dag maar wanneer het duister valt, verzamelt de gelovige gemeenschap voor de Paaswake. Dit jaar hadden we daarvoor de kerk van Houwaart uitgekozen. Buiten aan de kerk werd het paasvuur gezegend waarmee de Paaskaars werd aangestoken.  Alle voorgangers die in de parochies van Tielt-Winge actief zijn, celebreerden samen en vertegenwoordigers van de vijf andere parochies in onze gemeente hadden de Paaskaars van hun eigen parochie meegebracht. We kunnen terugkijken op een heel sfeervolle en stemmige viering waarin de parochiekoren van Houwaart en Tielt samen zongen.Het hoogfeest van Pasen lokte dit jaar ook heel veel volk naar de parochiekerken van Sint-Mattheus in Meensel-Kiezegem en van Onze-Lieve-Vrouw in Tielt. De Blijde Boodschap spreekt nog steeds jong én oud aan. Ze is hoopvol. Leven is sterker dan de dood. Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. Aan allen nog vreugdevolle paasweken!

Diaken Luc Claeys