woensdag 14 maart 2018

Proficiat aan de dopelingen en hun ouders


Dopen of dopen we niet?
De ouders vertrouwen Janne toe aan
de Heer.
Op maandag ochtend 5 maart las ik in de krant en op de sociale media dat minder dan de helft van de ouders in België hun kinderen nog laat dopen. Vaak haalt men als argument aan dat kinderen zelf moeten kunnen beslissen. Dat is uiteraard zo. Een baby beslist niet over zijn eigen doop. Met de doop wordt een kindje opgenomen in de geloofsgemeenschap en beloven de ouders om het kindje christelijk op te voeden en het de weg van Jezus te tonen. Over je eigen christelijke levensweg kan je maar beslissen als je ook weet wat die inhoudt. Kinderen die niet gedoopt zijn en waarvan de ouders nooit iets over Jezus vertellen, zullen later inderdaad nooit vragen om gedoopt te worden. Je kiest alleen maar voor iets dat je kent en waarvan je houdt.
Doopsel van Jack

In het weekend van 3 en 4 maart werden twee jonge kindjes uit onze parochiefederatie in de geloofsgemeenschap opgenomen: Janne Huybregts uit Houwaart en Jack Van Cauwenbergh uit Tielt. Proficiat aan de ouders en de dopelingen.

Boekenjagers
Bij het buitengaan van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt na de doop op zondag 4 maart struikelde ik haast over twee in plastic ingepakte boeken die aan de rand lagen van het kerkhof. Het bleken exemplaren te zijn van het Oude en Nieuwe Testament, achtergelaten door een enthousiasteling van de boekenjagers. Boekenjagers (https://www.boeken-jagers.be/) laten her en der boeken achter die je gratis kunt meenemen en lezen. Ze vragen alleen om een foto te posten op hun website of op hun facebookpagina en als het even kan om zelf ook eens een boek achter te laten voor iemand anders. 


Deze twee exemplaren heb ik gefotografeerd maar niet meegenomen. Ik heb thuis genoeg exemplaren van de Bijbel. Ik ben benieuwd of iemand ze zal oprapen en meenemen. Het is een bijzondere manier van evangelisatie. Het is overigens al de tweede keer dat ik boeken vond in Tielt-Winge. De vorige keer was dat ook al op een kerkhof, na een begrafenis.
Luc Claeys

De vier seizoenen


De zaterdagbladzijde in de vastenkalender van Broederlijk Delen is voorbehouden voor Erik Galle. Het is een man van woorden, psychotherapeut ook, auteur en priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hij werkte heel lang voor Braambos en is nu medewerker van de uitgeverij Halewijn.
De mensen vragen hem soms wel eens welk seizoen hij het mooiste vindt. Galle kan niet kiezen, zegt hij: “Gewoon omdat ik vind dat ze allemaal iets hebben. Bij elk seizoen zie ik een bepaald soort mens voor mij.”

Priester Erik Galle (c) Kerknet
Aanstaande woensdag begint de astronomische lente en dus vroeg ik me af wat hij van lentemensen denkt. Galle schrijft daarover: “Lentemensen zijn mensen die bruisen van het leven. Het zijn kleurrijke mensen, zachte mensen zoals nieuwe bladeren dat kunnen zijn. Ze komen uit de winter, hebben vaak pijn en lijden net achter zich gelaten.”
Bij zijn overwegingen schrijft Erik Galle ook een gebed:

Gij, God, zijt er altijd. Tijdens de koude van de winter,
wanneer ik me eenzaam voel en bang.
Maar ook tijdens de lente, wanneer ik leven voel en U dank en prijs.
In de zomer zing ik een lied voor U.
In de herfst vraag ik U om mij niet los te laten.
De hele jaarkring lang blijft Gij bij mij.
Ik wil hetzelfde doen: in vreugde en verdriet blijf ik bij U.

Ik ben benieuwd welk soort seizoensmensen jullie zijn. Je mag het me altijd schrijven: per mail diaken.tielt-winge@telenet.be of per brief naar Kerkstraat 12 a, 3391 Tielt-Winge.
Zelf hou ik ook van de charme van elk seizoen. Nu het lente wordt, kijk ik uit naar de bloesems en dat frisse en broze lentegroen waarvan je maar enkele weken kan genieten. De dartelende lammetjes in de wei, de eerste hommels en vlinders, het stemt me vreugdevol. En op het einde van de lente, wanneer de zon al wat harder gaat branden, verandert mijn stemming en begin ik te hunkeren naar de zomer… Er is altijd dus wel iets om naar uit te kijken.
Diaken Luc

woensdag 7 maart 2018

Enkele vlucht richting broeikas?


Broederlijk Delen besteedt heel wat aandacht aan ecologie, klimaatverandering en eerlijke landbouw. Dat zijn op het eerste gezicht geen religieuze thema’s. Soms lees en hoor ik daar kritiek op, dat de Kerk daar geen aandacht zou mogen aan besteden, dat we daar geen collectes zouden moeten voor houden of dat het allemaal teveel politiek en te weinig met eredienst te maken heeft.
God heeft nochtans de schepping aan de mens toevertrouwd om er goed voor te zorgen, niet om haar te vernietigen. 


Op dinsdag 13 maart lezen we in de vastenkalender een artikel uit Kerk&Leven dat ons leert wat klimaatcompensatie betekent. Bij enkele organisaties zoals TAU, de Franciscaanse spiritualiteit, of de seniorenbeweging OKRA kan je de CO2-uitstoot die je zou veroorzaken door de reis die je maakt, compenseren, bijvoorbeeld een organisatie te steunen die nieuwe bomen aanplant in België en Ecuador (bij TAU) of door vrijwillig aan te kruisen dat je de organisatie CO2Logic wil steunen (bij OKRA).  Bij OKRA doet één op de zeven deelnemers dat. Ook de reisorganisatie JOKER motiveert zijn reizigers om de uitstoot te compenseren maar ze geven wel toe dat het aantal mensen dat daar op ingaat niet indrukwekkend is.

Op eigen houtje de impact van een reis berekenen en compenseren, kan uiteraard ook. Onlangs botste ik op de website zomerzondervliegen.be die mensen er toe aanzet om een meer milieuvriendelijke vakantie te boeken. Je kunt op er op je “onschuldig communiezieltje” plechtig beloven dat je deze zomer niet zult vliegen.
We hebben met het gezin nog niet definitief beslist wat we deze zomer gaan doen tijdens de vakantie. En eerlijk gezegd, zo een grote vliegfanaat ben ik niet. Het liefste trek ik mijn wandelschoenen aan om met de rugzak enkele fikse wandelingen te maken in de natuur. Het is mooi meegenomen dat daarbij alleen maar de  verbranding van de eigen lichaamsenergie uitgestoten wordt.
Diaken Luc Claeys